Regulamin zajęć

Chodzisz na moje zajęcia? Warto się z tym zapoznać 🙂

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

 1. Wejście na zajęcia wiąże się z akceptacją regulaminu i wszystkich jego postanowień.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie stosownej opłaty.
 3. Wejście jednorazowe na zajęcia wynosi 20 zł. Karnet na 4 wejścia wynosi 60 zł. Karnet na 8 wejść wynosi 100 zł (dotyczy wybranych zajęć). Karnet jest imienny, nie można go przekazać innej osobie do wykorzystania. Tylko w wyjątkowych przypadkach można zapytać o możliwość przepisania karnetu na inną osobę.
 4. Karnet jest ważny 4 tygodnie od daty wypisania i uprawnia do wejścia
  4 razy na zajęcia. 1 nieobecność na zajęciach nie jest wpisywana do karnetu, wszystkie następne są wliczane w poczet wykorzystania karnetu.
 5. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora, godziny w karnecie nie przepadają. Karnet staje się automatycznie przedłużony o liczbę odwołanych przez instruktora zajęć.
 6. Na zajęcia staramy się przychodzić punktualnie. Nie przeszkadzamy innym uczestnikom zajęć, szczególnie w trakcie relaksacji pod koniec zajęć.
 7. Ze względów bezpieczeństwa, na zajęciach jogi ćwiczymy boso lub
  w skarpetkach antypoślizgowych. Nie ćwiczymy w obuwiu. Obowiązuje wygodny, sportowy strój.
 8. Na zajęciach Zumba Fitness ćwiczymy w specjalnie do tego przeznaczonym sportowym obuwiu. Ćwiczenie w sandałach, klapkach lub na boso stwarza zagrożenie dla ćwiczącego i dla innych uczestników. W takim wypadku instruktor ma prawo wyprosić ćwiczącego.
 9. Wszelkie niedyspozycje, choroby i urazy, należy zgłosić instruktorowi PRZED rozpoczęciem zajęć. Instruktor nie posiada wykształcenia medycznego. Uczestnik bierze udział w zajęciach zawsze na własne ryzyko.
  W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, uczestnik powinien zasięgnąć porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń i dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia.
 10. Pierwszy trymestr ciąży jest przeciwwskazaniem do wykonywania praktyki jogi, szczególnie dla osób niedoświadczonych. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika w przypadku zatajenia swojego stanu. Podjęcie praktyki w czasie ciąży uczestnik bierze na własne ryzyko. Dotyczy także wszystkich innych rodzajów ćwiczeń sportowych.
 11. Regulamin może ulegać zmianie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s