Regulamin zajęć

Chodzisz na moje zajęcia? Warto się z tym zapoznać 🙂

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

 1. Wejście na zajęcia wiąże się z akceptacją regulaminu i wszystkich jego postanowień.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie stosownej opłaty.
 3. Wejście jednorazowe na zajęcia wynosi 25 zł. Karnet na 4 wejścia wynosi 80 zł. Karnet jest imienny, nie można go przekazać innej osobie do wykorzystania.
 4. Karnet jest ważny 5 tygodni od daty wypisania i uprawnia do wejścia 4 razy na wybrane zajęcia. 1 nieobecność na zajęciach nie jest wpisywana do karnetu, wszystkie następne są wliczane w poczet wykorzystania karnetu. Po upłynięciu 5 tygodni, karnet przestaje być ważny. Nie ma możliwości przedłużenia jego ważności. Jeśli konkretne zajęcia odbywają się częściej niż raz w tygodniu, można przychodzić odpowiednio częściej, o ile wcześniej instruktor nie zasygnalizuje przepełnienia grupy na konkretny dzień.
 5. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora, godziny w karnecie nie przepadają. Karnet staje się automatycznie przedłużony o liczbę odwołanych przez instruktora zajęć.
 6. Na zajęcia staramy się przychodzić punktualnie. Nie przeszkadzamy innym uczestnikom zajęć, szczególnie w trakcie relaksacji pod koniec zajęć.
 7. Ze względów bezpieczeństwa, na zajęciach jogi ćwiczymy boso lub w skarpetkach antypoślizgowych. Nie ćwiczymy w obuwiu. Obowiązuje wygodny, sportowy strój.
 8. Na zajęciach Zumba Fitness ćwiczymy w specjalnie do tego przeznaczonym sportowym obuwiu. Ćwiczenie w sandałach, klapkach lub na boso stwarza zagrożenie dla ćwiczącego i dla innych uczestników. W takim wypadku instruktor ma prawo wyprosić ćwiczącego.
 9. Wszelkie niedyspozycje, choroby i urazy, należy zgłosić instruktorowi PRZED rozpoczęciem zajęć. Instruktor nie posiada wykształcenia medycznego. Uczestnik bierze udział w zajęciach zawsze na własne ryzyko.
  W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, uczestnik powinien zasięgnąć porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń i dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia.
 10. Pierwszy trymestr ciąży jest przeciwwskazaniem do wykonywania praktyki jogi, szczególnie dla osób niedoświadczonych. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika w przypadku zatajenia swojego stanu. Podjęcie praktyki w czasie ciąży uczestnik bierze na własne ryzyko. Dotyczy także wszystkich innych rodzajów ćwiczeń sportowych.
 11. Regulamin może ulegać zmianie.